Scriptie master thesis hrm mvo

The final building block shall provide an overview of the important environmental themes in relation to container terminals in ports. The combination to determine the value of a project with the net present value technique and further develop an evaluation method with the method of the weighted sum provides an evaluation method to combine the best of both worlds.

Onderzoek naar de toelaatbaarheid van beperkingen van het agenderingsrecht in het kader van de Richtlijn aandeelhoudersrechten Schendel, M. De vraag speelt op wanneer een werkgever aansprakelijk is voor de hierdoor ontstane schade.

Waar zal ik iets vanaf moeten weten. This thesis has the objective to adapt to common business practice.

Scriptievoorbeelden - 18 met prijzen bekroonde scripties

The net present value technique provides insight on the costs or benefits on the incorporation of environmental criteria and is used as input to apply the weighted sum technique.

Defining criteria that can respond to this requirement is difficult and hard to integrate in existing awarding process, due to the fact that current port concessions are divided in economical, social and environmental aspects. Bestaat er voldoende wetgeving, regelgeving en rechtspraak om de aanspra Mensink, L.

Samengevat wordt getoetst of de wetgever, rechter en uitvoerende macht INDmaar vooral de eerste twee, in overeenstemming met Europees recht handelen wanneer het gaat om vreemdelingenbewaring. The combination of environmental, social and economical themes represents the sustainability framework.

The input following from the business case can be used as input for the evaluation model. Jouw eigen sterkten en interesses ontdekken Het is van belang om een onderwerp te kiezen waar je goed in bent en waar je bij voorkeur al enige kennis over hebt.

Je zult op deze manier in ieder geval een actueel onderwerp vinden. The net present value technique is incorporated in the business case which is an analysis of to determine whether an investment for the port authority is worthwhile.

De herverdeling van schaarse publieke rechten in de Amsterdamse passagiersvaart getoetst Haare Heijmeijer, M. Exchange of Products for Personal Data Under EU Consumer Law Cickanova, DC Master thesis focuses on unequal and weaker position of natural persons in relation to businesses trading with personal data in the cases of bargain of personal data for goods and services.

First I want to thank my graduation committee for guiding me through this process and helped to steer the research in the right direction. The interviewed experts have acknowledged that incorporation of environmental awarding criteria will stimulate environmental innovation and considering the environment is an increasing dominant factor to maintain their license-to-operate.

In dit onderzoek is middels een beschrijvende methode uiteengezet wanneer de werkgever aansprakelijk is voor een burn-out van de werknemer. The choice for interviews is in line with the aim of this research to provide an answer to the main research question that can be applied in the current practice.

To be able to expand the ports transshipment without physical expansion benefits the port authorities and society in general.

Maar hoe kan men dit bewerkstelligen. On the other hand environmental aspects in ports have been underexposed. Specifiek richt het zich op de 'biografische tentoonstelling'. The field of expertise covers port strategy, business, transactions, finance, economics, legal, policy, institutional, organizational and operations.

From this model can be derived that sustainability is reached when overlap is created between the environmental, social and economical aspects. This requires a financial and technical analysis of the indicator.

Sinds invoering heeft het agenderingsrecht in Nederland veel aandacht gekrege During the operational time of the investment, the investment should generate revenue and other benefits.

Gedifferentieerd HRM beleid: op weg naar duurzame inzetbaarheid

Furthermore the interviews will provide insight in whether it is possible to stimulate the environmental performance with the concession awarding process. Dan zou ik het super tof vinden wanneer je dit zou willen delen op social media.

On Stuvia you will find the most extensive lecture summaries written by your fellow students. Avoid resits and get better grades with material written specifically for your studies.

9 technieken om scriptie onderwerpen op te wekken

Hogeschool Windesheim > Human Resource Management > International HRM (2nd year) SUMMARY R40, THESIS. The subject of this master thesis is the effect of the strength of the gender image of the mother brand on consumers‟ evaluation of cross-gender brand extensions and on the evaluation of the parent brand post-extension launch.

NHL Stenden Regulations (Student Charter & TER) NHL Stenden regelingen (Studentenstatuut, OER) Cookies Disclaimer Disclaimer.

University of Groningen Digital Archive

Deze scriptie ter afronding van mijn studie „Beleid, Communicatie & Organisatie‟ kon uiteraard niet worden voltooid zonder ondersteuning van een aantal personen. Met name mijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. The Master of Management is capable of working in a multinational and interdisciplinary context, with an attitude that reflects the following elements: critical reflection, constructive arguing, professional communication, efficient collaboration, effective self-management, ethical behaviour and sustainability.

Student Master Human Resource Management Opleiding VDO HAN NIJMEGEN Datum: Deze masterthesis is het eindresultaat van twee jaar studie Human Resource Management bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, VDO te Nijmegen.

Een studie die ik met veel plezier gevolgd heb.

THESIS MANAGEMENT OF TECHNOLOGY Scriptie master thesis hrm mvo
Rated 5/5 based on 85 review
9 technieken om scriptie onderwerpen op te wekken